Algemene Voorwaarden Vertegenwoordigersblog

Op deze blog kunt u uw mening en/of ervaringen over een job bij T&T design meedelen.  Je kan eveneens reageren op de posts van andere gebruikers.
Om toegang te kunnen krijgen tot de blog, moet u echter eerst kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden hieronder.  Voor meer details verwijzen wij u door naar het charter met de gebruiksvoorwaarden van de blog en het charter over de persoonlijke gegevens.  Al deze voorwaarden moet u aanvaarden.  U kunt een schuilnaam gebruiken, maar niet onder verschillende schuilnamen meerdere berichten versturen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van de berichten

U bent aansprakelijk voor de inhoud die u op de blog van T&Tdesign publiceert.  Ook aanvaardt u er alle gevolgen van, inclusief de gerechtelijke sancties en de betaling van een schadevergoeding als de inhoud werd betwist.  T&T design draagt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de gebruikers en derden voor de uitspraken die in de commentaren worden gedaan en staat voor geen enkele ervan borg.

Geen kwetsende berichten

U mag onder geen beding berichten online plaatsen die beledigend, bedreigend, lasterlijk, xenofoob of racistisch zijn.  Eveneens is het niet toegestaan om aan te zetten tot geweld, gevaarlijke praktijken aan te moedigen, inbreuk plegen op het privéleven van een persoon of zouden indruisen tegen elke andere wettelijke of reglementaire bepaling die van kracht is.

Verwijdering van berichten 

Deze blog heeft als bedoeling om ervaringen van medewerkers van T&Tdesign te delen.  De sfeer op deze blog is positief en opbouwend.
T&T design zal de berichten a posteriori controleren en behoudt zich het recht voor om de account van surfers die deze gebruiksvoorwaarden niet naleven, af te sluiten. 
Eveneens behoudt T&T design zich het recht om zonder verwittiging bepaalde posts van de blog te verwijderen.

 

Reproductie van berichten

Door berichten op de blog te plaatsen, geeft u aan T&Tdesign de toestemming om de inhoud ervan te gebruiken en te reproduceren.

 

Gegevensinzameling

Tijdens uw bezoek aan onze website, bewaart T&T design de volgende informatie:
• Uw e-mailadres, uw naam en voornamen, alsook alle inlichtingen dieu u ons vrijwillig hebt verschaft
• Uw IP-adres
• De informatie over de pagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd
Deze informatie wordt gebruikt:
• Om u te contacteren indien nodig
• Voor de statistieken

 

Charter met de gebruiksvoorwaarden van de blog:

Wie heeft toegang tot deze blog?
Personen van 18 jaar of ouder.  Om de blog te kunnen gebruiken, moeten de surfers een account creëren.  Daarvoor kiezen ze vrij een gebruikersnaam (login) en een wachtwoord.  Ze verbinden zich ertoe om hierbij volledige en nauwkeurige inlichtingen te verschaffen: Hun naam, voornaam en een geldig e-mailadres.
Tijdens de inschrijvingsprocedure moet elke gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden van de blog.
Het is verboden om persoonlijke gegevens van derden op de blog te plaatsen.
De inschrijving voor de blog is voor een onbepaalde duur geldig.

T&T design behoudt zich het recht voor om bij een schending van deze voorwaarden naar de rechtbank te stappen teneinde de eventuele schade vergoed te krijgen.  Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.
De verbintenissen tussen T&Tdesign en de gebruiker zijn geregeld door het Belgisch recht, onder voorbehoud van de dwingende internationale privaat- en publiekrechtelijke regels die het gebruik zouden regelen.

Op grond van de wet van 11 maart 2003 inzake elektronische handel, moet T&Tdesign als webhost aan de bevoegde gerechtelijke of administratieve instanties, op hun aanvraag, alle inlichtingen verschaffen waarover de organisatie beschikt en die nuttig zijn voor het onderzoek naar de vaststelling van de gepleegde inbreuken.
Bijgevolg zou een gerechtelijke instantie T&T design kunnen bevelen identiteitsgegevens van surfers te verzamelen, zoals de naam, de voornaam, het postadres, het e-mailadres (opgegeven tijdens de inschrijving) en het IP-adres van waarop de bijdragen online werden geplaatst.

Charter over de persoonlijke gegevens:

T&T design respecteert en beschermt nauwgezet uw privéleven.  We waarderen het vertrouwen dat u ons schenkt en garanderen u dat alle gegevens die u ons zult geven, met de grootste discretie en met inachtneming van de wet zullen worden behandeld.

Door onze blog te gebruiken, erkent u dat u kennis hebt genomen van de voorwaarden zoals ze in dit charter worden geformuleerd, en dat u ze aanvaardt.

 

Tijdens uw bezoek aan onze blog, bewaart T&Tdesign de volgende informatie:

• Uw plaats van herkomst
• Uw IP-adres (Internet Protocol)
• Uw e-mailadres
• Uw naam en voornaam, alsook alle inlichtingen die u ons vrijwillig hebt verschaft
• De informatie over de pagina’s die u op onze blog hebt geraadpleegd

Deze informatie wordt gebruikt:

• Om u te contacteren
• Voor de statistieken

Conform de wettelijke regelingen over deze materie zullen wij uw gegeven nooit aan derden doorgeven.

 

Verantwoordelijke uitgever van deze blog:

T&T design bvba
Vitseroelstraat 69
1740 Ternat
Ondernemingsnummer: be.0478.340.850
 

 

 

 

 
Copyright T&T Design © 2017 T&T Design

TT design Blog  TT design Blog  TT design Blog  
Share


Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com